ให้นักเรียนสร้างเกมจากที่ครูกำหนดให้ตามลำดับดังต่อไปนี้  
   
   
   
               
  1.ลูกโป่งแสนสนุก        
  2.แมวจับหนู