ให้นักเรียนสร้างเกมจากที่ครูกำหนดให้ตามลำดับดังต่อไปนี้  
   
   
   
               
  2.แมวจับหนู ลิงค์ youtube    
 

 

ขั้นตอนการเขียนโค้ด

 

 

 

   
 

credit by : computertip