ส่งงานช่วง CoVid-19  
   
   
   
               
         
   
 

งานชิ้นที่1 วันที่4-8 ม.ค.2564

บทที่ 3 ระบบทางเทคโนโลยี

งานชิ้นที่2 วันที่11-15 ม.ค.2564

บทที่ 4 วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน

งานชิ้นที่3 วันที่18 22 ม.ค.2564

บทที่ 4 วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน

งานชิ้นที่4 วันที่25-29 ม.ค.2564

บทที่ 5 กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น